Những người từng thẳng tay cắt thủ cấp của kẻ thù nay đã là ông già 80 tuổi, nhâm nhi trà bên đống lửa và hồi tưởng về quá khứ.