NHẬT BẢN (TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – YAMANASHI – HÁI TRÁI CÂY)

Nhật Bản – “Đất nước Mặt Trời mọc” không chỉ nổi tiếng với hoa Anh Đào, núi Phú Sỹ mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng với những con người thân thiện, hiếu khách và nền khoa học công nghệ tiên tiến. Tham gia chương trình cùng với […]

Read More

NHẬT BẢN (NARA – OSAKA – KYOTO – GIFU – MATSUMOTO – YAMANASHI – GOTEMBA PREMIUM OUTLET – TOKYO)

Nhật Bản – “Đất nước Mặt Trời mọc” không chỉ nổi tiếng với hoa Anh Đào, núi Phú Sỹ mà còn là cái nôi của một nền văn hóa đặc sắc, đa dạng với những con người thân thiện, hiếu khách và nền khoa học công nghệ tiên tiến. Tham gia chương trình cùng với […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox

0913583001